PUHTAUSALAN ASIANTUNTIJA

Kehittää, edistää ja uudistaa puhtausalan liiketoimintaosaamista

Puhtausalan menestys ratkaistaan rohkealla, innovatiivisella ja ennakkoluulottomalla yhteistyöllä oppilaitosten,  yritysten ja työelämän kanssa.

Koulutuspalvelut

SFS 5994 INSTA 800 henkilösertifiointiin valmistava koulutus tietotasoille 3 ja 4

SFS 5994 INSTA 800 koulutukset tietotasoille 1 ja­ 2

Räätälöidyt asiakaskohtaiset koulutukset

Asiantuntijapalvelut

SFS 5994 INSTA 800 standardin mukaista siivouksen teknisen laadun määrittely ja arviointi

Puhtauspalvelun toiminnallisen laadun arviointi ja mittaus

Puhtauspalvelujen kilpailuttaminen

Mitoituspalvelut

Siivoustyömäärän mitoituspalvelut käyttäen CleanNet® mitoitusohjelmaa

Laatuprofiilien ja laatutasojen määrittely

Perehdytys, opastus ja työnohjaus

Seuranta