PUHTAUSALAN ASIANTUNTIJA

Palvelut

PUHTAUSLUOKKA P1-RAKENTAMISEN KONSULTOINTI

  • Rakennuttajille
  • Rakentajille
  • Puhtauspalvelun tuottajille
  • Yrityksille

Puhtausluokan P1 määrittely suunnittelu ja ohjeistus urakka-asiakirjoihin.

Puhtauden arviointi, mittaukset ja raportointi.

Tiedottaminen, koulutus ja perehdytys.

ASIANTUNTIJAPALVELUT

  • Yrityksille
  • Julkishallinnon organisaatioille

SFS 5994 INSTA 800 standardin mukaista siivouksen teknisen laadun arviointi, mittaukset ja raportointi
(INSTA 800 Henkilö PA68)

Laadunhallintajärjestelmien kehitysprojektit

Puhtauspalvelujen kilpailuttaminen

Työmäärämitoitukset

Projektipäällikkö ” vuokralle”

KOULUTUSPALVELUT

  • Puhtaus- ja ateriapalveluja tuottavat organisaatiot ja yritykset
  • Oppilaitokset
  • Yritykset

SFS 5994 INSTA – 800 KOULUTUKSET Tietotasoille 1 ,2, 3, 4
(Tietotasoilla 3 ja 4 henkilösertifiointiin valmistava koulutus)

Rakennussiivous
-rakentamisen aikainen siivous
-loppusiivous vaihe 1 ja 2

Ammatillinen koulutus

Tutkintotilaisuuksien arviointi

Räätälöidyt koulutukset ja koulutusprojektit